En invitasjon

VEKST handler først og fremst om din relasjonelle styrke  


Derfor Relasjonsselskapet. Som skal være et sted som utvikler din relasjonskraft. Uansett hvilken arena du befinner deg på. Da er vår erfaring at vi trenger å gå dypere. For å finne den egentlige motivasjonen og drivkraften bak det du og andre i din virksomhet gjør. Vi vil vise deg mønstrene og de underliggende grunntemaene. Ikke minst hvordan du kan styrke egne og andres prestasjoner. Der målet kort og godt er VEKST. Personlig og profesjonelt. Fordi vi sjekker ut og tar i bruk hele deg, og teamet ditt. Med relevante verktøy og teknikker. Der vi identifiserer det relasjonelle utviklingsrommet, og da helt konkret hvordan du kan prioritere og koordinere dine relasjoner bedre. Med helhetlige og effektfulle planer, samt en dypere oppfølging og sjekk underveis. Slik at du og de rundt deg virkelig kan gå for det. Og bli ved! Fullt ut integrert og mobilisert for oppgaven. Du er herved invitert. For å høre hva, hvorfor og hvordan.


"Relasjonell forståelse og ferdighet er din viktigste ressurs, den avgjørende faktor for all vekst og utvikling. Hvis du kjenner hva som dypere motiverer og trigger den"


  Jørgen Klafstad

  driver og seniorrådgiver

jorgen@relasjonsselskapet.no

mobil +47 916 98342

Oscars gt. 27

Oslo